top of page
Grå yta

Vår Vision
 

Intra.nu är ett IT-konsultföretag som har som vision att skapa en bättre vardag genom IT och teknik. För att uppnå detta är företaget engagerade i att förstå kundernas olika behov och att se möjligheterna att tillgodose dessa behov genom ny teknik och användbara tekniska lösningar.

Affärspresentation

Intra.nu är övertygade om att teknologi kan användas för att förbättra vardagen för människor och organisationer på flera sätt. Därför strävar företaget efter att erbjuda skräddarsydda IT-lösningar som är anpassade efter kundernas unika behov. Genom att vara lyhörda för kundernas önskemål och behov kan företaget erbjuda användbara och effektiva tekniska lösningar som ökar produktiviteten och minskar kostnaderna.

Intra.nu arbetar också aktivt med att minska onödiga resurskrävande och repetitiva göromål genom att införa teknologi som kan automatisera uppgifter och göra arbetsflödet mer effektivt. Genom att minska tidskrävande administrativa uppgifter frigörs tid och resurser som kan användas för att utveckla kärnverksamheten och skapa en mer harmonisk arbetsmiljö.

Delat kontor

För att uppnå sitt mål om att skapa en bättre vardag genom IT och teknik, är Intra.nu engagerade i att följa utvecklingen av nya teknologier och lösningar. Företaget har en stark kompetens inom områden som molntjänster, cybersecurity, dataanalys och digital transformation. Denna kompetens gör det möjligt för företaget att erbjuda högkvalitativ rådgivning och support till sina kunder.

Intra.nu har många års erfarenhet inom IT-konsultbranschen. Företaget har en passion för att använda teknologi för att skapa en bättre vardag och är övertygade om att vårt arbete kan göra en positiv skillnad för företag och organisationer i Sverige.

Sammanfattningsvis är Intra.nu ett IT-konsultföretag med en stark vision och passion för att använda teknologi för att skapa en bättre vardag för människor och organisationer. Företaget är engagerade i att förstå kundernas behov och att erbjuda skräddarsydda lösningar som är anpassade efter dessa behov. Genom att vara lyhörda för användbara tekniska lösningar och införa teknologi som minskar onödiga resurskrävande och repetitiva göromål, kan Intra.nu hjälpa sina kunder att öka produktiviteten och skapa en mer harmonisk arbetsmiljö. Med sin starka kompetens inom områden som molntjänster, cybersecurity, dataanalys och digital transformation kan företaget erbjuda högkvalitativ rådgivning och support till sina kunder.

bottom of page