top of page
Serverrum

Cybersäkerhet som tjänst 

Vi har tagit fram ett levande säkerhetspaket för att möta cybervärlden som den är idag och även imorgon 

Traditionella säkerhetsåtgärder, är det brandvägg, antivirus, lokal backup och disaster recovery. 

Dessa är Era första steg i skyddsbariärren mot cyberbuset. 

Har Ni fortfarande data lokalt så är detta A och O för er. 

Med att ha data i molnet direkt eller som backuper och disaster recovery både i molnet och 

lokalt minimeras ev. driftstopp och möjliggör återställning av er IT- 

miljö om ni blir utsatta. 

Ransomware är skadlig programvara (virus) som krypterar din data.  
Man låser ner Er dator eller hårddisk, och låser inte upp dem förrän en lösensumma 

betalas. 

• Angriparna kräver betalning i kryptovalutor, vilket gör det svårt attspåra dem. 

• Dessa attacker levereras ofta via phishing-e-post, skadliga nedladdningar eller 

sårbarheter i programvara och system. 

• Under 2022 inträffade 493 miljoner rapporterade ransomware-försök världen över. 

• Bedömt 80% av alla ransomware-attacker i Sverige har genomförts av statliga 

Ryska hackergrupper, och antalet har ökat i takt med att ryssland satts under 

sanktioner. 

• Detta är ett nytt sätt för Ryssland att finansiera kriget, en form av ekonomisk 

krigföring. Man brandskattar alltså svenska bolag för att ha råd att förlänga kriget 

i Ukraina. 

Vad är disaster recovery? 

Disaster recovery, eller återställning efter katastrof, är en process där organisationer planerar och implementerar åtgärder för att kunna återhämta sig efter en katastrof eller störning som påverkar deras verksamhet. Det kan innebära att återställa system, data och infrastruktur för att kunna fortsätta att driva verksamheten så snabbt och effektivt som möjligt efter en katastrof. Disaster recovery-planer kan omfatta säkerhetskopiering av data, redundans av system och infrastruktur, samt planer för att kunna återställa verksamheten på en alternativ plats om den primära platsen blir otillgänglig. Syftet med disaster recovery är att minimera förluster och avbrott i verksamheten vid en katastrof. 

Cybervärlden idag 

Under 2022 inträffade 493 milj rapporterade 

ransomware-försök världen över. 

Efter att Ryssland satts under sanktioner brandskattar dom nu bolag i västvärlden för att kunna fortsätta kriget i Ukraina.  
Ett av sätten detta görs är Ransomware. 

Cyberhotlandskapet utvecklas ständigt, och virus 

och ransomware-attacker ökar. 

Vi kan inte bortse från den skrämmande verkligheten: 

Ransomware är ett hot som företag måste vara 

beredda att möta. 

2

Vad kan man göra? 

• Företag och organisationer måste investera i robusta cyber­säkerhetslösningar för att skydda sig mot ransomware-attacker. Se Traditionell säkerhet. Se vad är ransomware

• Personalen behöver utbildas och medvetandegöras om den ständigt växande risken för cyberhot. Se vad är Security awareness 

• Regeringar och internationella organisationer måste samarbeta för att bekämpa cyberhot på global nivå. Här har de gjort en kravlista på företag i EU som företag måste efterleva i Oktober 2024. Se Nis2 Europas nya direktiv 

• Slutligen måste vi alla ta ansvar för vår egen cyber­säkerhet genom att vara medvetna om riskerna och vidta försiktighetsåtgärder för att skydda våra digitala liv. 

• Kritiska servers skall ha disaster revovery för att kunna komma igång snabbt om något hemskt händer. Se Disaster Recovery 

 

Samarbeta med IT-säkerhetsföretag och experter för att utforma en omfattande säkerhetsstrategi som skyddar företaget mot ransomware och andra cyberhot. 

3

Vad kan vi göra för Er

Genom att se över er IT-miljö och öka er säkerhetsnivå kan ni minska risken för att drabbas av cyberbrott och ransomware-attacker.  Genom att följa EUs nya krav i NIS2-direktivet kan ni också undvika böter och andra konsekvenser av bristande IT-säkerhet.  Vi vill hjälpa er att skydda er verksamhet och era kunder genom att stärka er IT-säkerhet. 
 

• Vi ser till att er IT-miljö är uppdaterad för att nå 

kraven för NIS-2. 

• Vi skapar säkerhetsbackuper av era system, och lagrar 

dem separat ifrån era interna system. 

• Vi hjälper er med katastrofåterställning när ni blivit 

drabbade. 

• Vi utbildar er personal för att minska risken för att 

någon råkar t,ex klickar på länkar ur infekterade mail. 

• Vår lösning är utformad för att upptäcka och svara på 

hot i realtid, vilket minimerar effekterna av attacker. 

4

Vilka är vi?

Vi är ett IT-företag med lång erfarenhet inom IT-konsult och support.  
Våra konsulter har expertis inom säkerhet och bakgrund inom Försvarsmakten.  
Sedan 1998 har vi arbetat med både små och stora företag, samt kommunala och statliga enheter.  
Tack vare våra partners i Stockholm och Malmö regionerna kan vi nå 60% av Sveriges befolkning.  
Vi är stolta över vår kompetens och erfarenhet inom IT-branschen och ser fram emot att hjälpa er med era IT-behov. 

Security awareness 

Användarna är din verksamhets största attackyta! 

Många av oss på Intra.nu har tidigare arbetat med tekniska IT-säkerhetslösningar, brandväggar och antivirussystem. Vi vet att den sista försvarslinjen är användarna och genom att rusta dem med relevant träning kan motståndskraften mot attacker stärkas långt mer än genom införandet av ännu ett avancerat antivirussystem. Mer än hälften av alla IT-incidenter beror på den mänskliga faktorn. 

Allt fler uppmärksammade dataintrång har väckt oro och fått många organisationer att stärka både tekniska säkerhetslösningar och policys för att säkra känslig information. Policy och teknik är en kritisk del av alla informationssäkerhetsprogram, men dessa åtgärder räcker inte långt utan en medvetenhet om risker och hot. Användarna är verksamhetens absolut största attackyta och deras beteende är en viktig aspekt av den totala säkerhetsbilden. Att skydda organisationer börjar med att se till att medarbetarna tar sitt ansvar och hjälper organisationen att hålla datorer och nätverk säkra. 

”Security Awareness” är den kunskap och attityd som en organisation har för att skydda både fysiska och digitala tillgångar. Många organisationer ställer nu krav på att samtliga medarbetare genomgår en återkommande utbildning för att stärka säkerhetsmedvetenheten. 

Security Awareness-marknaden har de senaste åren vuxit snabbt och kännetecknas av ett varierat utbud som inkluderar både SaaS-applikationer, lokala programvaror och innehåll utvecklat för tredjeparts LMS (Learning Management Systems). Ofta kombineras eller integreras dessa system med verktyg för att simulera phishing-attacker och mäta användarnas respons.  

Boka en demo och ta reda på hur Intra.nu Security Awareness kan hjälpa dig att effektivt stärka dina användares säkerhetsmedvetenhet genom intelligenta och automatiserade Security Awareness-program. 

Kontakta oss

Intra.nu AB 
Fråga efter försäljning 031 220 230
eller skicka in på info@intra.nu

bottom of page