top of page

Integritetspolicy

På Intra.nu har vi lång erfarenhet av att lagra och hantera data och information som en del av verksamheten. Det är viktigt för oss att du som kund eller anställd känner dig trygg med att personuppgifter hanteras på ett lagligt och öppet sätt. Denna policy förklarar hur Intra.nu samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@intra.nu

 

1. Hur vi hämtar in och använder din information

Vilka uppgifter som hämtas in varierar beroende på hur du använder våra tjänster. De personuppgifter vi har om dig tillhandahålls antingen av dig direkt, kommer från tredje part, eller hämtas in när du använder vår hemsida. De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig är kontaktuppgifter som namn, telefonnummer och e-postadress. Det kan även röra sig om uppgifter kring din anställning så som titel och vilket företag du jobbar för.

 

1.1. Information från dig

Vi inhämtar och sparar personuppgifter från dig när du eller en organisation du företräder blir kund hos oss. Detta gör vi i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom administration, bearbetning och genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support.

 • Administrera kundkontot för bokföring och fakturering

 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, såsom att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.

 • Möjliggöra kommunikation med dig, lämna information, erbjudanden, evenemangsinbjudningar och riktad marknadsföring per e-post, SMS och telefon avseende våra produkter och tjänster samt be dig delta i frivilliga marknadsföringsundersökningar.

 • Löpande kunna hantera kundrelation och tillhandahålla våra tjänster.

 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev, på webben samt i sociala medier.

 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner genom att kunna kontakta dig vid uppkomna problem vid beställningar eller utförande av tjänster

Vi behandlar din information i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och informationsbehandlingen sker i de flesta fall med avtalet vi har med dig som rättslig grund (vår skyldighet enligt avtalet att utföra tjänster åt dig). Vår behandling av dina personuppgifter inför och i samband med upprättande av en offert till dig baseras på de regler som anger de åtgärder vi får vidta innan avtal ingås med dig.

 

1.2. Information inhämtad från tredje part

Vi inhämtar och/eller mottar även uppgifter från tredjepartsföretag som vi samarbetar med, till exempel annonsnätverk, branschförbund, leverantörer av kundlistor m.m. som befinner sig inom EU. Vi använder de/dina personuppgifter som vi får enligt ovan för att marknadsföra våra tjänster till dig, om du inte uttryckligen valt bort dessa eller tidigare angivit att du inte vill kontaktas i marknadsföringssyften. Det är lätt att välja bort marknadsföring när som helst om du skulle ändra dig. Ovanstående användning av personuppgifter är tillåten enligt gällande dataskyddslagstiftning. Behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyften sker huvudsakligen med stöd av vårt berättigade intresse av sådan behandling, men kan i vissa fall (till exempel där det föreskrivs av lagen) kräva ditt medgivande.

 

1.3. Aktivitet på vår hemsida

Intra.nu samlar in och behandlar din IP-adress och din användning av våra webbplatser. Den information vi samlar in för dig som besöker vår webbplats är:

 • Vilka sidor som besöks;

 • Tid spenderad på vardera sida;

 • Vilka länkar du trycker på;

 • Vilken sida du gick ifrån när du kom till en ny;

 • Vilken webbläsare du använde;

 • Samt vilken operatör du använder.

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att:

 • Analysera hur du beter dig på vår webbplats, för att kunna göra förändringar i syfte att förbättra upplevelsen och användarvänligheten.

 • Analysera kring vilka av våra sidor och tjänster/produkter som är mest intressanta för besökare.

 • Låta systemet känna igen återkommande användare för att göra upplevelsen så bra som möjligt för dig som besökare.

 • Komma ihåg besökarens val av textstorlek på webbplatsen och automatiskt fylla i olika formulärfält för att underlätta tillgängligheten av tjänster för användaren och dess återbesök på våra webbplatser.

Användningen av webbplatserna spåras med hjälp av Cookies. Läs mer om Cookies i vår Webbplatspolicy som du återfinner på vår hemsida. Vi använder även andra verktyg som t ex Google Analytics för att få skapa en bild av hur du som besökare använder webbplatsen.

 

2. Lagring av dina uppgifter

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EEA. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgifterna lagras i våra CRM-, fakturerings-, epost- samt valt system för webbanalys. Vid överföringar utanför EES tillämpar Intra.nu avtalsklausuler av standardtyp och integritetsskydd som skydd i länder utan beslut av adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen. Vi sparar dina personuppgifter för att användas på det sätt som beskrivs i detta dokument. Under vissa omständigheter, när du väljer att avstå från att ta del av marknadsföring, kan vi säkerställa att din information inte används för framtida kontakt avseende marknadsföring med dig. Personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Intra.nu kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav såsom bokföringslagen. Uppgifterna raderas därefter ur våra system.

 

3. Överföring av din information till annat land

Vi sparar din information i länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i länder med tillräcklig nivå av datasäkerhet. Dessa länder har en lagstiftning motsvarande den svenska med avseende på din information. Där informationen delas med företag baserade utanför (i) EES eller (ii) länder med en tillräcklig nivå av datasäkerhet kräver vi enligt kontrakt att dessa företag hanterar information på ett liknande sätt som vi gör. Vi garanterar i sådana fall att den överförda informationen skyddas. Detaljerad information om samtliga överföringar, inklusive kopior av de avtal om uppgiftsöverföring som vi tillämpar, kan fås på begäran.

 

4. Spridning av information

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig din information till tredje part. Vi kan dock komma att dela informationen med andra företag i Intra-koncernen. Då vår verksamhet kräver kunskaper och resurser från andra företag för att kunna leverera vissa tjänster behöver vi också dela din information med utvalda mottagare vilka förtecknas på vår hemsida. Dessa företag har motsvarande rättslig eller kontraktuell skyldighet att säkra din information. Vi kan även komma att lämna dina uppgifter till tredje part för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen, upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhetsproblem.

 

5. Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter som rör dina personuppgifter. Du har rätt att komma åt dina personuppgifter, att rätta personuppgifter vi har om dig, rätt att få dina personuppgifter raderade och att begränsa eller invända mot vår behandling av dem. Du har också rätt att ta tillbaka ditt medgivande, undantas från att emotta framtida marknadsföring från oss och under vissa omständigheter har du rätt att få din information överförd till dig eller någon tredje part, samt rätt att invända mot profilering och automatiserat beslutsfattande. Om du anser att Intra.nu behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt ser vi gärna att du kontaktar oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

 

6. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten av när som helst ändra Integritetspolicyn och kommer då att göra en ny version tillgänglig på webbplatsen. Om ändringarna kräver ditt samtycke kommer detta att inhämtas innan ändringarna träder i kraft.

bottom of page